pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego

Kolegium Rekrutacja Samorząd Informacje Publikacje

     

Oferujemy:

  • Trzyletnie nauczycielskie studia licencjackie w systemie dziennym i wieczorowym.

  • Licencjat Uniwersytetu Warszawskiego - opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawują: Instytut Anglistyki, Instytut Germanistyki oraz Instytut Romanistyki, które nadają naszym absolwentom tytuł Licencjata Uniwersytetu Warszawskiego.

Tel. (0-25) 644 84 34
Tel./fax  (0-25) 644 84 34
Adres 08-110 Siedlce,
           ul. Asłanowicza 2
mail
sekretariat
       
NKJO
    Mazowsze 2. Miejsce Ponad Czasem.

     Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach:

  • istnieje od 20 lat,

  • należy do najlepszych Kolegiów w Polsce,

  • jest jedynym publicznym Kolegium w województwie mazowieckim,     kształcącym nauczycieli języka francuskiego,

  • zapewnia bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne i doskonałą znajomość języka obcego,

  • oferuje stypendia naukowe,

  • kształci nauczycieli dla miasta i regionu,

  • rozbudowuje się, zapewniając nowoczesną bazę dydaktyczno - lokalową.

    Zobacz, jak wygląda teraz.Rozbudowa i zakup wyposażenia
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach

W dniu 12 października 2010r została podjęta uchwała w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn. „Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach”

Całkowita wartość projektu: 15 839 606,00 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR: 13 463 665,00 PLN.

Okres realizacji: 2008-2010r.

Beneficjent:  Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 


Zmodyfikowana dnia 27 kwietnia 2011r.